Kveldsmesse Trefoldighetskirken

Praktisk informasjon

Fra:14.7.2019 - kl.19.00

Til:14.7.2019 - kl.20.00

Sted:Trefoldighetskirken

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 5.s.i tr.tiden
Liturg: Tor Even Fougner
Organist: Steinar Bjørnsengen
Prekentekst: Matt 18,12-18
Offerformål: Egen menighet
Nattverd