Værestedet

Praktisk informasjon

Fra:20.12.2019 - kl.17.30

Til:20.12.2019 - kl.20.00

Sted:Trefoldighetskirken

Arrangør:Sentrum og St. Hanshaugen sokn

Trefoldighetskirken innbyr til fellesskap og et enkelt måltid. Tilbudet er spesielt rettet mot mennesker med psykiske problemer og/eller rusproblemer, ensomme og arbeidsinnvandrere. Aldersgrense 18 år. Værestedet ønsker å være en forutsigbar møteplass i hverdagen. Et sted hvor den enkelte blir sett, verdsatt og respektert. Værestedet ønsker å bidra til en aktiv og meningsfull tilværelse i sammen med andre. Kl. 19:00 ringes det til en enkel gudstjeneste.