Om oss

Sentrum og St. Hanshaugen sokn trådte i kraft 1. september 2013. Det består av de tidligere soknene Gamle Aker, Trefoldighet og Lovisenberg. Soknet har tre kirker til disposisjon: Lovisenberg, Gamle Aker og Trefoldighetskirken.