Om oss

Sentrum og St. Hanshaugen sokn trådte i kraft 1. september 2013. Det består av de tidligere soknene Domkirken, Gamle Aker, Trefoldighet, Lovisenberg og deler av Markus. Soknet har fire kirker til disposisjon, Lovisenberg, Gamle Aker, Trefoldighet og Domkirken.