Dualogen - et lavterskel samtaletilbud

Noen ganger kan hverdagen bli for krevende til å håndtere på egenhånd. Da kan det være godt å snakke med noen. Dualogen er et gratis, lavterskel samtaletilbud lokalisert i Sagene bydel i Oslo.

Mange føler seg alene med tankene, og det kan være godt å lufte dem med noen andre. På Dualogen kan du ta opp det som opptar deg - om det er utfordringer i hverdagen, sorg, uro, overveldelse, skam, ensomhet, tro eller tvil. Kanskje du ikke helt får tak på hva du trenger snakke om - men at det er noe. Det trenger ikke være alvorlig for å be om samtale.

Vi som jobber i Dualogen er diakoner ansatt i Den norske kirke. En diakon har faglig kompetanse på samtale og sjelesorg. Vi driver ikke terapi/behandling, men samtalene kan være et supplement i ventetid, eller et alternativ der det er nok. Gjennom Dualogen kan du få 1-5 samtaler. Det er ikke sikkert vi kommer helt i mål i løpet av samtalene, men kanskje vi kommer et stykke på veien og finner nye perspektiver. Diakonene i Dualogen har taushetsplikt.

Samtalene foregår hovedsakelig på tirsdager, etter kl. 15. Ta kontakt på telefon eller mail for avtale. Samtalene foregår på Sagenehuset. Vi forsøker å tildele samtale så raskt som mulig. Kontaktinformasjon og adresse for Dualogen finner du HER. 

Besøk også nettsiden vår: kirken.no/dualogen for mer informasjon.   

Kontaktinformasjon for Sinsen menighet

Sinsen menighet ligger i Lørenveien 13, 0585 Oslo

Kontoradresse: Lørenveien 13, 0585 Oslo. 

E-post: post.sinsen@oslo.kirken.no.

Telefon: 23 62 97 60

Telefon- og besøkstid: Man-Tor 10-14