Ledig stilling: Kirketjener

Kirkelig fellesråd i Oslo har ledig stilling som kirketjener tilknyttet Sinsen menighet. Arbeidsoppgavene er å legge praktisk til rette og delta på gudstjenester og vielser.

Om stillingen

Det må påregnes arbeid 3-4 helger pr måneden. 1 søndag fri pr. måned. Kirketjener deltar også på vielser på lørdager. Arbeid i kirkens høytider (jul, påske og pinse) må påregnes. Normalarbeidstid er inntil 3,5 timer for gudstjeneste og inntil 2 timer for vielse.

Kvalifikasjoner

Ingen spesielle utdanningsmessige kvalifikasjoner kreves. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper:

  • Må kunne omgås mennesker
  • Må kunne forstå og snakke norsk
  • Evne til at holde orden
  • Evne til å jobbe strukturert og selvstendig

Særskilte krav

Det er krav om medlemskap i Den norske kirke.

Vi tilbyr

  • Lønn etter avtaleverket for kirkelig sektor. (Stillingen er timelønnet og lønnsutbetaling skjer på bakgrunn av innsendte timelister.)
  • Engasjerte og hyggelige kollegaer.
  • Meningsfull jobb.

Søknad

Søknad og cv sendes på epost til daglig leder Jørgen Christensen, jc435@kirken.no. Søknadsfrist er 22.07.17.

Se også fullstendig stillingsannonse her: http://jobb.oslo.kirken.no/recruitment/jobid/397

Kontaktinformasjon for Sinsen menighet

Sinsen menighet ligger i Lørenveien 13, 0585 Oslo

Kontoradresse: Lørenveien 13, 0585 Oslo. 

E-post: post.sinsen@oslo.kirken.no.

Telefon: 23 62 97 60

Telefon- og besøkstid: Man-Tor 10-14