Utleie

Vi har to anvendelige og populære rom; menighetssalen og rødstua.

Du er hjertelig velkommen til å leie enten menighetssalen vår eller Rødstua.

Priser

  • Menighetssalen kr. 2.500,- (vil vanligvis ikke være mulig å leie på lørdag kveld, samt søndag før kl.13.30 pga gudstjenesten søndag formiddag).
  • Rødstua kr. 2.000,-.
  • Kjøkken kr. 500,-.
  • Kirkerommet kr. 2.500,- (andre priser gjelder for konserter med billettinntekter)

Ta kontakt med Jørgen. Epost: jc435@kirken.no

Kontaktinformasjon for Sinsen menighet

Sinsen menighet ligger i Lørenveien 13, 0585 Oslo

Kontoradresse: Lørenveien 13, 0585 Oslo. 

E-post: post.sinsen@oslo.kirken.no.

Telefon: 23 62 97 60

Telefon- og besøkstid: Man-Tor 10-14