Flexus

Praktisk informasjon

Fra:3.4.2019 - kl.15.00

Til:3.4.2019 - kl.16.00

Sted:Sinsen kirke

Arrangør:

Flexus er et kor for 1.-4.-klassinger. Vi har øvelse hver uke.