Kor Passe Stor

Praktisk informasjon

Fra:1.1.0001 - kl.00.00

Til:1.1.0001 - kl.00.00

Sted:Sinsen kirke

Arrangør:

Kor Passe Stor er for barn som er ca 4-6 år gamle. Vi øver annenhver tirsdag.