Kor Passe Stor

Praktisk informasjon

Fra:29.1.2019 - kl.17.00

Til:29.1.2019 - kl.17.45

Sted:Sinsen kirke

Arrangør:

Kor Passe Stor er for barn som er ca 4-6 år gamle. Vi øver annenhver tirsdag.