Kor Passe Stor

Praktisk informasjon

Fra:30.1.2018 - kl.17.00

Til:30.1.2018 - kl.17.45

Sted:Sinsen Kirke

Arrangør:Sinsen Kirke