Kor Passe Stor

Praktisk informasjon

Fra:22.5.2018 - kl.17.00

Til:22.5.2018 - kl.17.45

Sted:Sinsen Kirke

Arrangør:Sinsen Kirke