Prosjektkor

Praktisk informasjon

Fra:24.4.2018 - kl.19.00

Til:24.4.2018 - kl.21.00

Sted:Sinsen Kirke

Arrangør:Sinsen Kirke

I løpet av tre tirsdager øver vi på sanger fra Taize. Vi deltar på kveldsgudstjenesten 29. april.