Velkommen til dåp i Skøyen kirke

Når et barn blir båret til dåp, blir vi minnet om at ingen kan bære seg selv. Gjennom dåpen blir vi en del av et fellesskap som strekker seg over hele verden, gjennom alle tider - og inn i evigheten. Også når ungdom og voksne døpes, minnes vi om det samme: Både når vi lever og dør, kan vi kjenne oss båret av Gud.

Dåpsliturgien beskriver dåpen som en gave og som inngang til fellesskapet i menigheten og i den verdensvide kirke. Vi har dåp i Skøyen kirke de fleste søndager.

Ønsker du å høre litt mer om dåpen først, er du hjertelig velkommen til å ta direkte kontakt med en av prestene i Skøyen kirke. For avtale om dåp eller ønske om kontakt, se "Dåp i Skøyen kirke" under.

Kontaktinformasjon for Skøyen menighet

Skøyen kirke ligger i Skøyenveien 43.

Kontoradresse:
Skøyenveien 43, 0375 Oslo

E-post: post.skoyen@oslo.kirken.no
Telefon: 23 62 94 10 
Telefon- og besøkstid:
man - tir og tor - fre: kl. 10-14