Sorggruppe for voksne

Vestre Aker prosti har tilbud om sorggruppe for voksne. Når en som står oss nær dør, kjenner vi sorgen ramme livene våre. Hvordan den oppleves er ulikt fra person til person. I sorggruppen er det rom for å dele erfaringer om sorgen med hverandre.

Når du har mistet en av dine nære
Vi tror at det å dele erfaringer om sorgen kan være til hjelp for å arbeide seg gjennom en tung periode i livet. Noen opplever at sorgen blir enklere å leve med etter en tid. Sorggruppen kan være en god støttespiller på veien tilbake til en meningsfull hverdag.

Det kan gå uker, måneder eller år før en kjenner ønsket for å snakke med andre som har opplevd noe tilsvarende. Det finnes ingen fasit eller «normal» reaksjonsmåte i møte med sorg. Sorgen er individuell, men en kan allikevel gjenkjenne seg selv i andres opplevelser. Arbeid i sorggruppen har vist at mange finner hjelp i erfaringsutveksling og refleksjon med andre.

Noen av temaene som tas opp i gruppene er bl.a. sorg, savn og minner, møte med døden og sorgens konsekvenser for kropp og følelser.

To gruppetilbud og kontinuerlig inntak
Vi har to sorggrupper i prostiet som møtes på to ulike tidspunkt. Du kan velge den gruppen og det tidspunktet som passer deg best.

Vi anbefaler at det går litt tid etter tapet, før man deltar i sorggruppe. En uforpliktende individuell samtale tilbys alle før gruppestart. Vi kan hjelpe deg å finne den sorggruppen eller det hjelpetilbudet som passer best for deg.

Vestre Aker prosti består av 8 menigheter:
Grefsen, Nordberg og Maridalen, Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker, Skøyen, Voksen, Ullern, Røa og Sørkedalen og Ris. Man må ikke være medlem av Den norske kirke for å benytte sorggruppetilbudet.

Den ene gruppen møtes hver 3. tirsdag  kl.13.00-14.30 i Nordberg kirke.
Diakon Åshild Stordrange Storheim leder denne gruppen.
Kontaktinfo: tlf. 408 14 227 eller e-post as482@kirken.no.

Den andre gruppen møtes i Voksen kirke hver 3. onsdag kl. 16.30-18.00.
Gro Kvalheim og diakon Kari Winger Oftebro leder denne gruppen.
Kontaktinfo: e-post grokvalh@online.no eller ko233@kirken.no, tlf. 408 14 485.

Kontaktinformasjon for Skøyen menighet

Skøyen kirke ligger i Skøyenveien 43.

Kontoradresse:
Skøyenveien 43, 0375 Oslo

E-post: post.skoyen@oslo.kirken.no
Telefon: 23 62 94 10 
Telefon- og besøkstid:
man - tir og tor - fre: kl. 10-14