Når noen dør

Når noen av våre nærmeste dør, møter vi både følelsesmessige og praktiske utfordringer som vi må finne ut av. Og det å planlegge og gjennomføre en gravferd, skjer som noe av det første. Dette kan oppleves krevende i en allerede tøff og vond situasjon. Andre ganger er det kanskje fint å få være med og skape en god ramme rundt avskjeden med et liv som har vært langt og godt.

I kirken tilstreber vi å lage en verdig ramme rundt avskjeden med den som er død. Sammen med en av menighetens prester får du være med å forberede gravferden og det blir gitt rom til en samtale rundt sorg, savn og andre følelser som melder seg når noen av våre nærmeste dør.

Er du ansvarlig for en gravferd og usikker på om du ønsker en kirkelig seremoni eller ikke, er du velkokmmen til å ta kontakt med en av menighetens prester.

Kontaktinformasjon for Skøyen menighet

Skøyen kirke ligger i Skøyenveien 43.

Kontoradresse:
Skøyenveien 43, 0375 Oslo

E-post: post.skoyen@oslo.kirken.no
Telefon: 23 62 94 10 
Telefon- og besøkstid:
man - tir og tor - fre: kl. 10-14