Høsttakkefest Skøyen kirke

Praktisk informasjon

Fra:15.10.2017 - kl.11.00

Til:15.10.2017 - kl.12.00

Sted:Skøyen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 19.s.i tr.tiden
Liturg: Ingeborg Blindheim Sommer
Organist: Natalia Eliseeva
Prekentekst: Matt 5,20-26
Nattverd
Dåp