Fasteaksjonsgudstjeneste Skøyen kirke

Praktisk informasjon

Fra:18.3.2018 - kl.11.00

Til:18.3.2018 - kl.12.00

Sted:Skøyen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Maria budsk.dag
Liturg: Eva Klokkerud
Organist: Natalia Eliseeva
Prekentekst: Luk 1,46-55
Offerformål: Kirkens Nødhjelp
Merknader: Fasteaksjon etterpå
Nattverd
Dåp