Fellesgudstjeneste i Skøyen Skøyen kirke

Praktisk informasjon

Fra:29.7.2018 - kl.11.00

Til:29.7.2018 - kl.12.00

Sted:Skøyen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 10.s.i tr.tiden
Liturg: Ingeborg Blindheim Sommer
Organist: Joachim Knoph
Prekentekst: Matt 18,21-35
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd
Dåp