Fellesgudstjeneste i Ullern Ullern kirke

Praktisk informasjon

Fra:1.7.2018 - kl.11.00

Til:1.7.2018 - kl.12.00

Sted:Ullern kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 6.s.i tr.tiden
Liturg: John Egil Rø
Prekentekst: Matt 16,13-20
Nattverd
Dåp