Gudstjeneste Skøyen kirke

Praktisk informasjon

Fra:30.8.2020 - kl.11.00

Til:30.8.2020 - kl.12.00

Sted:Skøyen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 13.s.i tr.tiden
Liturg: Eva Klokkerud
Organist: Jardar Seim
Prekentekst: Matt 25,14-30
Nattverd
Dåp