Gudstjeneste Skøyen kirke

Praktisk informasjon

Fra:29.12.2019 - kl.11.00

Til:29.12.2019 - kl.12.00

Sted:Skøyen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Søndag etter jul
Liturg: Eva Klokkerud
Organist: Jardar Seim
Prekentekst: Matt 2,13-15
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd