Gudstjeneste Skøyen kirke

Praktisk informasjon

Fra:4.8.2019 - kl.11.00

Til:4.8.2019 - kl.12.00

Sted:Skøyen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 8. søndag i treenighetstiden
Liturg: Sophie Panknin
Organist: Laura Marie Rueslåtten
Prekentekst: Mark 12,28-34
Offerformål: Haslumseter kapell
Nattverd
Dåp