Gudstjeneste Skøyen kirke

Praktisk informasjon

Fra:26.4.2020 - kl.11.00

Til:26.4.2020 - kl.12.00

Sted:Skøyen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i påsketiden
Liturg: Ingeborg Blindheim Sommer
Organist: Håvard Ringsevjen
Prekentekst: Joh 10,11-18
Nattverd
Dåp