Gudstjeneste Skøyen kirke

Praktisk informasjon

Fra:15.12.2019 - kl.11.00

Til:15.12.2019 - kl.12.00

Sted:Skøyen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i adventstiden
Liturg: Elisabet Yrwing Guthus
Organist: Marianne Reidarsdatter Eriksen
Prekentekst: Matt 11,2-11
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd