Gudstjeneste Skøyen kirke

Praktisk informasjon

Fra:13.12.2020 - kl.11.00

Til:13.12.2020 - kl.12.00

Sted:Skøyen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3.s. i adv.tiden
Liturg: Ingeborg Blindheim Sommer
Organist: Marianne Reidarsdatter Eriksen
Prekentekst: Matt 11,2-11
Nattverd
Dåp