Gudstjeneste Skøyen kirke

Praktisk informasjon

Fra:22.11.2020 - kl.11.00

Til:22.11.2020 - kl.12.00

Sted:Skøyen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Siste s. i k.året
Liturg: Eva Klokkerud
Organist: Marianne Reidarsdatter Eriksen
Prekentekst: Matt 25,31-46
Nattverd
Dåp