Gudstjeneste Skøyen kirke

Praktisk informasjon

Fra:15.11.2020 - kl.11.00

Til:15.11.2020 - kl.12.00

Sted:Skøyen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 24.s.i tr.tiden
Liturg: Ingeborg Blindheim Sommer
Organist: Per Karang
Prekentekst: Joh 6,63-69
Offerformål: KFUK-KFUM Global
Nattverd
Dåp