Gudstjeneste Skøyen kirke

Praktisk informasjon

Fra:1.11.2020 - kl.11.00

Til:1.11.2020 - kl.12.00

Sted:Skøyen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Allehelgensdag
Liturg: Ingeborg Blindheim Sommer
Organist: Marianne Reidarsdatter Eriksen
Prekentekst: Matt 5,1-12
Offerformål: Fransiskushjelpen
Nattverd