Gudstjeneste Skøyen kirke

Praktisk informasjon

Fra:4.10.2020 - kl.19.00

Til:4.10.2020 - kl.20.00

Sted:Skøyen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 18.s.i tr.tiden
Liturg: Eva Klokkerud
Organist: Marianne Reidarsdatter Eriksen
Prekentekst: Matt 8,14-17
Offerformål: Sjømannskirken
Nattverd
Dåp