Gudstjeneste Skøyen kirke

Praktisk informasjon

Fra:6.9.2020 - kl.11.00

Til:6.9.2020 - kl.12.00

Sted:Skøyen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Vingårdssøndagen
Liturg: Ingeborg Blindheim Sommer
Organist: Per Karang
Prekentekst: Matt 20,1-16
Nattverd
Dåp