Gudstjeneste Skøyen kirke

Praktisk informasjon

Fra:16.6.2019 - kl.11.00

Til:16.6.2019 - kl.12.00

Sted:Skøyen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Treenighetssøndag
Liturg: Sophie Panknin
Organist: Håvard Ringsevjen
Prekentekst: Apg 17,22-34
Offerformål: Haslumseter kapell
Nattverd
Dåp