Gudstjeneste Skøyen kirke

Praktisk informasjon

Fra:13.8.2017 - kl.11.00

Til:13.8.2017 - kl.12.00

Sted:Skøyen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 10.s.i tr.tiden
Liturg: Ingeborg Blindheim Sommer
Organist: Tom Eirik Bru-Olsen
Prekentekst: Luk 5,27-32
Offerformål: Menighetens misjonsprosjekt - Sør-Sudan
Nattverd
Dåp