Gudstjeneste Skøyen kirke

Praktisk informasjon

Fra:22.10.2017 - kl.11.00

Til:22.10.2017 - kl.12.00

Sted:Skøyen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 20.s.i tr.tiden
Liturg: Eva Klokkerud
Organist: Natalia Eliseeva
Prekentekst: Hebr 13,1-3
Offerformål: TV-aksjonen
Nattverd
Dåp