Gudstjeneste Skøyen kirke

Praktisk informasjon

Fra:19.5.2019 - kl.11.00

Til:19.5.2019 - kl.12.00

Sted:Skøyen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 5.s.i påsketiden
Liturg: Sophie Panknin
Organist: Marianne Reidarsdatter Eriksen
Prekentekst: 1 Kong 8,12-13.27-30
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd
Dåp