Gudstjeneste Skøyen kirke

Praktisk informasjon

Fra:6.8.2017 - kl.11.00

Til:6.8.2017 - kl.12.00

Sted:Skøyen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 9.s.i tr.tiden Liturg: Ingeborg Blindheim Sommer Organist: Natalia Eliseeva Prekentekst: Rom 8,31-39 Offerformål: Haslumseter kapell Nattverd Dåp