Gudstjeneste Skøyen kirke

Praktisk informasjon

Fra:25.6.2017 - kl.11.00

Til:25.6.2017 - kl.12.00

Sted:Skøyen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3.s.i tr.tiden
Liturg: Ingeborg Blindheim Sommer
Organist: Natalia Eliseeva
Prekentekst: Luk 14,15-24
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd
Dåp