Gudstjeneste Skøyen kirke

Praktisk informasjon

Fra:25.2.2018 - kl.19.00

Til:25.2.2018 - kl.20.00

Sted:Skøyen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2.s. i faste
Liturg: Eva Klokkerud
Organist: Kristoffer Myre Eng
Prekentekst: Luk 7,36-50
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd
Dåp