Gudstjeneste Skøyen kirke

Praktisk informasjon

Fra:16.12.2018 - kl.11.00

Til:16.12.2018 - kl.12.00

Sted:Skøyen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3.s. i adv.tiden
Liturg: Ingeborg Blindheim Sommer
Organist: Marianne Reidarsdatter Eriksen
Prekentekst: Joh 5,31-36
Offerformål: Institutt for sjelesorg
Nattverd
Dåp