Høymesse Skøyen kirke

Praktisk informasjon

Fra:30.7.2017 - kl.11.00

Til:30.7.2017 - kl.12.00

Sted:Skøyen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 8.s.i tr.tiden Liturg: John Egil Rø Organist: Natalia Eliseeva Prekentekst: Matt 6,19-24 Offerformål: Haslumseter kapell Nattverd Dåp