Kveldsgudstjeneste Skøyen kirke

Praktisk informasjon

Fra:24.6.2018 - kl.19.00

Til:24.6.2018 - kl.20.00

Sted:Skøyen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Jonsokdag
Liturg: Ingeborg Blindheim Sommer
Organist: Joachim Knoph
Prekentekst: Matt 11,6-14
Nattverd
Dåp