Gudstjeneste Skøyen kirke

Praktisk informasjon

Fra:27.5.2018 - kl.11.00

Til:27.5.2018 - kl.12.00

Sted:Skøyen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Treenighetssøndag
Liturg: Ingeborg Blindheim Sommer
Organist: Kristoffer Myre Eng
Prekentekst: Luk 10,21-24
Offerformål: Det Norske Bibelselskap
Nattverd
Dåp