Gudstjeneste Skøyen kirke

Praktisk informasjon

Fra:20.5.2018 - kl.11.00

Til:20.5.2018 - kl.12.00

Sted:Skøyen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Pinsedag
Liturg: Ingeborg Blindheim Sommer
Organist: Håvard Ringsevjen
Prekentekst: Joh 14,15-21
Offerformål: Areopagos
Nattverd
Dåp