Gudstjeneste Skøyen kirke

Praktisk informasjon

Fra:9.12.2018 - kl.11.00

Til:9.12.2018 - kl.12.00

Sted:Skøyen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2.s. i adv.tiden
Liturg: Eva Klokkerud
Organist: Marianne Reidarsdatter Eriksen
Prekentekst: Joh 16,21-24
Offerformål: Kirkens bymisjon
Nattverd
Dåp