Gudstjeneste Skøyen kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.2.2019 - kl.11.00

Til:17.2.2019 - kl.12.00

Sted:Skøyen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Såmannssøndagen
Liturg: Sophie Panknin
Organist: Marianne Reidarsdatter Eriksen
Prekentekst: Matt 13,24-30
Offerformål: Det Norske Bibelselskap
Nattverd
Dåp