Gudstjeneste Skøyen kirke

Praktisk informasjon

Fra:13.1.2019 - kl.11.00

Til:13.1.2019 - kl.12.00

Sted:Skøyen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2.s.i åpb.tiden
Liturg: Eva Klokkerud
Organist: Marianne Reidarsdatter Eriksen
Prekentekst: Joh 1,29-34
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd
Dåp