Gudstjeneste Skøyen kirke

Praktisk informasjon

Fra:18.11.2018 - kl.11.00

Til:18.11.2018 - kl.12.00

Sted:Skøyen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 26.s.i tr.tiden
Liturg: Ingeborg Blindheim Sommer
Organist: Marianne Reidarsdatter Eriksen
Prekentekst: Joh 9,1-7.35b-38
Offerformål: Kirkens fengselsarbeid
Nattverd
Dåp