Gudstjeneste Skøyen kirke

Praktisk informasjon

Fra:21.10.2018 - kl.11.00

Til:21.10.2018 - kl.12.00

Sted:Skøyen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 22.s.i tr.tiden
Liturg: Ingeborg Blindheim Sommer
Organist: Håvard Ringsevjen
Prekentekst: Ordsp 6,20-23a
Offerformål: TV-aksjonen
Nattverd
Dåp