Gudstjeneste Skøyen kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.12.2017 - kl.11.00

Til:17.12.2017 - kl.12.00

Sted:Skøyen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3.s. i adv.tiden
Liturg: Eva Klokkerud
Organist: Natalia Eliseeva
Prekentekst: Luk 3,7-18
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd
Dåp