Gudstjeneste Skøyen kirke

Praktisk informasjon

Fra:19.11.2017 - kl.11.00

Til:19.11.2017 - kl.12.00

Sted:Skøyen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 24.s.i tr.tiden
Liturg: Eva Klokkerud
Organist: Per Christian Jacobsen
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd
Dåp