Høytidsgudstjeneste Skøyen kirke

Praktisk informasjon

Fra:25.12.2020 - kl.11.00

Til:25.12.2020 - kl.12.00

Sted:Skøyen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Juledag
Liturg: Ingeborg Blindheim Sommer
Organist: Marianne Reidarsdatter Eriksen
Prekentekst: Joh 1,1-14
Offerformål: Kirkens Nødhjelp
Nattverd
Dåp