Høsttakkefest Skøyen kirke

Praktisk informasjon

Fra:14.10.2018 - kl.11.00

Til:14.10.2018 - kl.12.00

Sted:Skøyen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 21.s.i tr.tiden
Liturg: Ingeborg Blindheim Sommer
Organist: Joachim Knoph
Prekentekst: Luk 16,19-31
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd
Dåp