Kveldsgudstjeneste Skøyen kirke

Praktisk informasjon

Fra:22.4.2018 - kl.19.00

Til:22.4.2018 - kl.20.00

Sted:Skøyen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4.s.i påsketiden
Liturg: Ingeborg Blindheim Sommer
Organist: Natalia Eliseeva
Prekentekst: Joh 13,30-35
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd
Dåp