Kveldsgudstjeneste Skøyen kirke

Praktisk informasjon

Fra:16.9.2018 - kl.20.00

Til:16.9.2018 - kl.21.00

Sted:Skøyen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 17.s.i tr.tiden
Liturg: Ingeborg Blindheim Sommer
Organist: Per Christian Jacobsen
Prekentekst: Luk 7,11-17
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd
Dåp