LysVåken-gudstjeneste Skøyen kirke

Praktisk informasjon

Fra:29.11.2020 - kl.11.00

Til:29.11.2020 - kl.12.00

Sted:Skøyen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 1.s. i adv.tiden
Liturg: Ingeborg Blindheim Sommer
Organist: Marianne Reidarsdatter Eriksen
Prekentekst: Matt 21,1-11
Offerformål: Menighetens misjonsprosjekt - Sør-Sudan
Nattverd
Dåp