Myldregudstjeneste Skøyen kirke

Praktisk informasjon

Fra:11.11.2018 - kl.11.00

Til:11.11.2018 - kl.12.00

Sted:Skøyen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 25.s.i tr.tiden
Liturg: Eva Klokkerud
Organist: Marianne Reidarsdatter Eriksen
Prekentekst: Matt 14,22-34
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd
Dåp