StåOppGudstjeneste Skøyen kirke

Praktisk informasjon

Fra:7.4.2019 - kl.11.00

Til:7.4.2019 - kl.12.00

Sted:Skøyen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4.s. i faste
Liturg: Eva Klokkerud
Organist: Marianne Reidarsdatter Eriksen
Prekentekst: Joh 6,24-36
Offerformål: Kirkens Nødhjelp
Nattverd
Dåp